• Manual Handling iAM003

 • Slips, trips and falls iAM005

 • Personal protective equipment (PPE) iAM004

 • Ergonomi K185

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Travel safety A001

 • Noise Training Course K138

 • HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • First-aid for electricians K165

 • First aid K116

 • Vinterdrift av veg EBA007

 • Work in confined spaces iAM002

 • Scaffolding user course K180

 • Project Danger Blind SfS001

 • Hazardous tools / HSE in workplace K095

 • ISPS K076

 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096