• Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

 • Risk assessment and HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • Noise Training Course K138

 • First aid K116

 • HSE when handling work equipment K095

 • ISPS K076

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096