License
990.00 NOK
891.00 NOK (Member price)
For quantities beyond 25 licenses, please contact us for discounted rates.
+47 33 35 14 20 sales@muniolms.com

Om kurset

Kurset vil gi deg utvidede teoretiske kunnskaper om HMS og regelverk om bruk av farlig arbeidsutstyr. Du kan ta en pause i kurset når det passer, og fortsette der du var ved neste innlogging. Etter fullført og bestått kurs, kan kurset brukes som «oppslagsverk» i en måned. Praktisk arbeidsplassopplæring må gjennomføres i tillegg.

Content
Kurset inneholder fordypning i alle emner i K095 - Basic:

 • Bruk av arbeidsutstyr
 • Arbeidsområder og krav til personell
 • Risikovurdering
 • HMS, ulykker og ansvar
 • Direkte og bakenforliggende årsaker til ulykker
 • Aktuelle lover og forskrifter
 • Personbefordring
 • Ytre miljø
 • Farlig gods
 • Øvingsoppgaver
 • Avsluttende test

Dokumentasjon

Kursbevis kan skrives ut etter bestått kurs.

Hvordan går jeg fram

Du bestiller og starter kurset på denne siden.


Target audience
 • Personer som skal gjennomgå sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 1.1 for maskin, truck og kran
 • Verneombud, ledere og personell som ønsker fordypning innen HMS og regelverk utover innholdet i HMS på Arbeidsplassen (K095 - Basic)
 • Personer som trenger repetisjon og oppdatering av Modul 1.1 ved utvidelse av kompetansebevis
Language
Norsk
Duration
3 hours
Exam
 • Webbasert sluttest
 • 80% riktige svar for å bestå
Producer
Lifting & Safety International AS
Provider
Lifting & Safety International AS
Categories