Aktuelle kampanjer

Aktuelle kurs

 • Mangfoldsdugnaden EBA014

 • Munio Access to Industry MA100

 • Fallsikring K190

  990,00 NOK
  891,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  1 450,00 NOK
  1 347,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Gassikkerhetskurs K019

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  690,00 NOK
  621,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

  359,00 NOK
  323,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

 • Mental helse på arbeidsplassen iAM007

 • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) FMI001

 • Mental Helse - Angst iAM009

 • Arbeid ved dataskjerm iAM011

 • Massivtre BMF012

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan treffe bedre på kalkylene! BMF011

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjektering - krav, risiko og ansvar BMF013

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Trevirke - skogen og trekvalitet BMF010

  450,00 NOK
  405,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i høyden K073

  665,00 NOK
  599,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillas brukerkurs K180

  205,00 NOK
  185,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan takle isolasjon iAM013

 • Faresignaler iAM010

 • Hvordan takle stress iAM014

Brannvern og elsikkerhet

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

  555,00 NOK
  499,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  1 450,00 NOK
  1 347,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp for elektropersonell K165

  410,00 NOK
  369,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert personell K141

  592,00 NOK
  533,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Branntetting for montører K164

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert togpersonell K189

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for togelektrikere K188

  1 391,00 NOK
  1 252,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høyspenning K128

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høy- og lavspenning K129

  1 391,00 NOK
  1 252,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

E-bøker

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

 • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06

Farlig arbeid

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

  780,00 NOK
  702,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bruk av personløfter KB01

  1 275,00 NOK
  1 147,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Gassikkerhetskurs K019

 • HMS-regelverk EBA001

  479,00 NOK
  431,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  690,00 NOK
  621,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 071,00 NOK
  1 864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 071,00 NOK
  1 864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

  690,00 NOK
  621,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Arbeid i høyden K073

  665,00 NOK
  599,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker bruk av kjemikalier K082

  790,00 NOK
  711,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

  950,00 NOK
  855,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

  1 490,00 NOK
  1 341,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

HMS

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Ergonomi K185

  1 388,00 NOK
  1 249,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  500,00 NOK
  450,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS for ledere (§3-5) NI004

  1 800,00 NOK
  1 620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

  3 400,00 NOK
  3 060,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

  1 800,00 NOK
  1 620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

  1 250,00 NOK
  950,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Reisesikkerhet A001

  855,00 NOK
  770,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Støykurs K138

  565,00 NOK
  509,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS-regelverk EBA001

  479,00 NOK
  431,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 071,00 NOK
  1 864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 071,00 NOK
  1 864,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  372,00 NOK
  335,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp for elektropersonell K165

  410,00 NOK
  369,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

  359,00 NOK
  323,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Vinterdrift av veg EBA007

  1 312,00 NOK
  1 181,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Stillas brukerkurs K180

  205,00 NOK
  185,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

  650,00 NOK
  585,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • ISPS/havnesikring K076

  665,00 NOK
  599,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

  665,00 NOK
  599,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

  990,00 NOK
  891,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

IAMLearning

 • Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren iAM001

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Sosiale medier & selvbilde iAM006

 • GDPR Guruen iAM008

  149,00 NOK
  134,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Mental helse på arbeidsplassen iAM007

 • Mental Helse - Angst iAM009

 • Arbeid ved dataskjerm iAM011

 • Hvordan takle isolasjon iAM013

 • Faresignaler iAM010

 • Hvordan takle stress iAM014