! Kampanje !

Aktuelle kurs

 • Cyber Crime Time CCT001

  780,00 NOK
  700,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Munio Access to Industry MA100

 • Fallsikring K190

  1 025,00 NOK
  920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  1 500,00 NOK
  1 395,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Gassikkerhetskurs K019

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  710,00 NOK
  640,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

 • FSE Lavspenning K127

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

 • Mental helse på arbeidsplassen iAM007

 • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) FMI001

  1 025,00 NOK
  920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Mental Helse - Angst iAM009

 • Arbeid ved dataskjerm iAM011

 • Massivtre BMF012

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan treffe bedre på kalkylene! BMF011

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjektering - krav, risiko og ansvar BMF013

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Trevirke - skogen og trekvalitet BMF010

  450,00 NOK
  405,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Mangfoldsdugnaden EBA014

  180,00 NOK
  150,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i høyden K073

  690,00 NOK
  620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillas brukerkurs K180

  215,00 NOK
  195,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan takle isolasjon iAM013

 • Faresignaler iAM010

 • Hvordan takle stress iAM014

 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

  790,00 NOK
  711,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

E-bøker

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

 • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06

EL og brann

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

  572,00 NOK
  514,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert personell K141

  610,00 NOK
  549,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Branntetting for montører K164

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert togpersonell K189

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for togelektrikere K188

  1 433,00 NOK
  1 290,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høyspenning K128

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Høy- og lavspenning K129

  1 433,00 NOK
  1 290,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

Farlig arbeid

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

  803,00 NOK
  722,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bruk av personløfter KB01

  1 275,00 NOK
  1 147,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Gassikkerhetskurs K019

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS-regelverk EBA001

  500,00 NOK
  455,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  710,00 NOK
  640,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 133,00 NOK
  1 920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 133,00 NOK
  1 920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

  710,00 NOK
  640,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Arbeid i høyden K073

  690,00 NOK
  620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

  790,00 NOK
  711,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

  1 190,00 NOK
  1 071,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

  950,00 NOK
  855,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

  1 490,00 NOK
  1 341,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

HMS

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Ergonomi K185

  1 429,00 NOK
  1 286,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  500,00 NOK
  450,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS for ledere (§3-5) NI004

  1 800,00 NOK
  1 620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

  3 400,00 NOK
  3 060,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

  1 800,00 NOK
  1 620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

  1 250,00 NOK
  950,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Reisesikkerhet A001

  855,00 NOK
  770,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Støykurs K138

  585,00 NOK
  525,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS-regelverk EBA001

  500,00 NOK
  455,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 133,00 NOK
  1 920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 133,00 NOK
  1 920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  385,00 NOK
  352,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp for elektropersonell K165

  425,00 NOK
  380,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

 • Vinterdrift av veg EBA007

  1 312,00 NOK
  1 181,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Stillas brukerkurs K180

  215,00 NOK
  195,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

  650,00 NOK
  585,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • ISPS/havnesikring K076

  690,00 NOK
  620,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

  686,00 NOK
  617,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

  990,00 NOK
  891,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

IAMLearning

 • Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren iAM001

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Sosiale medier & selvbilde iAM006

 • GDPR Guruen iAM008

  155,00 NOK
  140,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Depresjon og dårlig humør iAM012

 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Mental helse på arbeidsplassen iAM007

 • Mental Helse - Angst iAM009

 • Arbeid ved dataskjerm iAM011

 • Hvordan takle isolasjon iAM013

 • Faresignaler iAM010

 • Hvordan takle stress iAM014