! Kampanje !

Aktuelle kurs

 • Cyber Crime Time CCT001

  850,00 NOK
  765,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00011-EU

  890,00 NOK
  790,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Munio Access to Industry MA100

 • Fallsikring K190

  1 150,00 NOK
  1 035,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Badge

  Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

  1 650,00 NOK
  1 530,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Gassikkerhetskurs K019

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  745,00 NOK
  670,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

  400,00 NOK
  360,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

 • Søvn, hvile og helse (Fatigue Management) FMI001

  1 025,00 NOK
  920,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Massivtre BMF012

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan treffe bedre på kalkylene! BMF011

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjektering - krav, risiko og ansvar BMF013

  2 900,00 NOK
  2 610,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Trevirke - skogen og trekvalitet BMF010

  450,00 NOK
  405,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Mangfoldsdugnaden EBA014

  190,00 NOK
  150,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i høyden K073

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillas brukerkurs K180

  250,00 NOK
  225,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

  850,00 NOK
  765,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

Diisocyanater

 • Nivå 1 - Diisocyanat REACH opplæring, Generell opplæring EO-C00011-EU

  890,00 NOK
  790,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Nivå 2 - Diisocyanat REACH opplæring, Påføring med kost og rulle EO-C00011A-EU

E-bøker

 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • E-bok - Sikker bruk av Traverskraner EBOK_05

 • E-bok - Sikker bruk av Lastebilkraner EBOK_06

EL og brann

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

  572,00 NOK
  514,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Elbillading - Grunnleggende K181_2

  571,00 NOK
  514,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE Lavspenning K127

 • FSE for instruert personell K141

  610,00 NOK
  549,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • FSE for instruert togpersonell K189

 • FSE for togelektrikere K188

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Høy- og lavspenning K129

Farlig arbeid

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

  851,00 NOK
  727,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bruk av personløfter KB01

  1 370,00 NOK
  1 233,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • E-bok - Håndbok for anhukere EBOK_02

 • Gassikkerhetskurs K019

 • HMS-regelverk EBA001

  525,00 NOK
  480,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

  745,00 NOK
  670,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Asfaltutstyr EBA005

  745,00 NOK
  670,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Arbeid i høyden K073

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

  850,00 NOK
  765,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

  1 190,00 NOK
  1 071,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

  1 490,00 NOK
  1 341,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer

HMS

 • Ergonomi K185

  1 429,00 NOK
  1 286,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hørselvern EO-00012-U

 • Sklisikring EO-00016-U

 • Beskytt føttene dine EO-00026-U

 • Beskytt hendene dine EO-00027-U

 • Beskytt åndedrettet EO-00028-U

 • Lås og merk - Lockout/Tagout EO-00025-U

  135,00 NOK
  120,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

  500,00 NOK
  450,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS for ledere (§3-5) NI004

  3 100,00 NOK
  2 500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

  5 750,00 NOK
  4 600,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

  3 100,00 NOK
  2 500,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

  1 250,00 NOK
  950,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Reisesikkerhet A001

  855,00 NOK
  770,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Støykurs K138

  650,00 NOK
  585,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS-regelverk EBA001

  525,00 NOK
  480,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 240,00 NOK
  2 015,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

  405,00 NOK
  370,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp for elektropersonell K165

  460,00 NOK
  415,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Førstehjelp K116

  400,00 NOK
  360,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Vinterdrift av veg EBA007

  1 375,00 NOK
  1 240,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Stillas brukerkurs K180

  250,00 NOK
  225,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Prosjekt fareblind SfS001

 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

  650,00 NOK
  585,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • ISPS/havnesikring K076

  750,00 NOK
  675,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • Hvordan unngå brudd på konkurranseloven K171

  808,00 NOK
  727,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer
 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

  990,00 NOK
  891,00 NOK (Medlemspris)
  Les mer