• Munio Access to Industry MA100

 • Koronavirus - Informasjon og råd K183

Aktuelt for hjemmekontoret (25%-50% ut april)!

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Bruk av personløfter KB01

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • Alenearbeid - Eventyrene til den Ensomme arbeideren IAM001

 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • FSE Lavspenning K127

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • FSE for instruert personell K141

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Reisesikkerhet A001

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Støykurs K138

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • Førstehjelp K116

 • Arbeid i høyden K073

 • Stillas brukerkurs K180

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Høy- og lavspenning K129

 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

 • ISPS/havnesikring K076

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096

 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

Brannvern og elsikkerhet

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • FSE Lavspenning K127

 • FSE for instruert personell K141

 • Brannvern ved utførelse av varme arbeider K074

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • FSE Høyspenning K128

 • FSE Høy- og lavspenning K129

Farlig arbeid

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • Dokumentert sikkerhetsopplæring: Håndholdt verktøy og bygningssager EBA002

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Gass-sikkerhetskurs K019

 • Arbeid i høyden K073

 • Sikker bruk av kjemikalier K082

 • Anhukerkurs / Stroppekurs K100

 • Kjemikaliehåndtering, regelverk og ansvar K071

 • Sikker bruk av løfteredskap - G11 (Modul 2.3-støtte) K099

HMS

 • Arbeid i trange og lukkede rom iAM002

 • Manuell håndtering iAM003

 • Knall og fall iAM005

 • Personlig verneutstyr (PVU) iAM004

 • Kurs i bruk av åndedrettsvern NI001

 • HMS for ledere (§3-5) NI004

 • HMS grunnkurs arbeidsmiljø NI002

 • HMS Praktisk introduksjonskurs NI003

 • Risikovurdering og HMS-regelverk EBA001

 • Stillaskurs del 1 (Stillas opp til 9 meter) EBA003

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Reisesikkerhet A001

 • Støykurs K138

 • Førstehjelp for elektropersonell K165

 • Førstehjelp K116

 • Stillas brukerkurs K180

 • Farlig verktøy / HMS på arbeidsplassen K095

 • ISPS/havnesikring K076

 • HMS - Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser - Modul 1 K096