Campaigns

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

Featured courses

 • Munio Access to Industry MA100

 • Use of personnel lifts KB01

  1 250,00 NOK
  1 125,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • The Adventures of the Lone Worker IAM001

 • Work in confined spaces iAM002

 • Manual Handling iAM003

 • Brandskydd vid hett arbete K074

  1 300,00 NOK
  1 170,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • First aid K116

 • Arbete på hög höjd (konstruktion) K073

 • Scaffolding user course K180

Fire and Electrical Safety

 • Lading av elektriske kjøretøy K181

 • FSE Low voltage K127

 • FSE for instructed personnel K141

 • Brandskydd vid hett arbete K074

  1 300,00 NOK
  1 170,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • First-aid for electricians K165

 • FSE High voltage K128

 • FSE High- and low voltage K129

  1 324,00 NOK
  1 192,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer

Hazardous work

 • Hvordan håndtere asbest i et byggeprosjekt K173

 • Risk assessment and HSE regulations EBA001

 • Documented training: Handheld tools and building saws EBA002

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 030,00 NOK
  1 785,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Gas-säkerhetskurs K019

 • Arbete på hög höjd (konstruktion) K073

 • Grundläggande hantering av kemikalier K082

 • Safe use of lifting gear K100

  1 190,00 NOK
  1 071,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Säker hantering av kemikalier K071

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

  1 490,00 NOK
  1 341,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer

HSE

 • Vinterdrift av veg EBA007

  1 715,00 NOK
  1 510,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Work in confined spaces iAM002

 • Manual Handling iAM003

 • Användning av andningsskydd NI001

 • HSE for management NI004

 • HSE basic NI002

 • HSE introduction NI003

 • Risk assessment and HSE regulations EBA001

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Bygningsfysikk - Uavhengig kontroll T-001

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004

  2 030,00 NOK
  1 785,00 NOK (Medlemspris)
  Läs mer
 • Energikrav i byggteknisk forskrift EBA006

 • Travel safety A001

 • Noise Training Course K138

 • First-aid for electricians K165

 • First aid K116

 • Scaffolding user course K180

 • HSE when handling work equipment K095

 • ISPS K076

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096